مسافر اربعین

پروازی کوتاه در آسمان پیاده روی اربعین

مسافر اربعین

پروازی کوتاه در آسمان پیاده روی اربعین

مسافر  اربعین

وبلاگی درباره ی پیاده روی اربعین

آخرین مطالب

دو سال پیش بود که به اعتبار وبلاگ ها و سایت هام و فعالیت های اینترنتی ام قاطی بچه های رسانه ای بر خوردم و با بچه های بسیج دانشجویی راهی اربعین شدم. اربعینی که از من یک مسافر ساخت مسافر اربعین! و البته رسالتی را هم بر دوشم گذاشت که رسانه ای باشم برای این اتفاق عظیم

نه اینکه لایق مسافر بودن باشم اما دلم همیشه در این سفر است. مسافر اربعین حکایت عشقی است که تا نباشی و نبینی نمی فهمی اش